Trier par

Extender HDMI2.0-HDBaseT 4K@60Hz 18Gbps
BLUSTREAM
CHF 1'040.00
Référence:
HEX150CS-KIT
Matrice 8x8 HDMI 2.0 - 18Gbps
BLUSTREAM
CHF 2'320.00
Référence:
CMX88AB
Stereo Audio over CAT - 500m
BLUSTREAM
CHF 105.00
Référence:
PAC500AU
Carte 4x sorties HDBT 18Gbps pour CUSTOMPRO-HUB
BLUSTREAM
CHF 1'120.00
Référence:
PRO-OUT4TL-V2
Matrice CustomPro 8xHDMI 2.0 - 8x HDBaseT 18Gbps
BLUSTREAM
CHF 6'050.00
Référence:
PRO88HDBT70CS
Custom Pro Matrix Hub
BLUSTREAM
CHF 1'580.00
Référence:
CUSTOMPRO-HUB
Matrice CustomPro 4xHDMI 2.0 - 8x HDBaseT 18Gbps
BLUSTREAM
CHF 4'300.00
Référence:
PRO48HDBT70CS