Trier par

Câble HP FLAMOFLEX 4x2.5mm noir
PROCAB PRIME
CHF 1'030.00
Référence:
CLS425/1
Matrice HDMI-HDBaseT 4x4 4K PoH
BLUSTREAM
CHF 2'160.00
Référence:
C44-KIT
Adaptateur DVI-I vers VGA
TECHLINK
CHF 10.00
Référence:
7903
Câble HDMI Flex 4K 1.2m
ERARD CONNECT
CHF 15.00
Référence:
6828
Cable Combo DMX & Power 3G2.5 100m
PROCAB PRIME
CHF 1'280.00
Référence:
PAC60/1
Câble HDMI High Speed 20m 18 Gbps
KORDZ
CHF 565.00
Référence:
PRS-HD2000
Câble HDMI High Speed 25m 18 Gbps
KORDZ
CHF 605.00
Référence:
PRS-HD2500
Câble HDMI High Speed 30m 18 Gbps
KORDZ
CHF 640.00
Référence:
PRS-HD3000
IP Controle Bridge pour IP100
BLUSTREAM
CHF 475.00
Référence:
IP-BRIDGE
Downscaler HDMI-HDMI 4K@50/60Hz
BLUSTREAM
CHF 235.00
Référence:
SC11HD-V2
Câble HDMI High Speed 5m 18 Gbps
KORDZ
CHF 199.00
Référence:
EVS-HD0500R
Câble HDMI High Speed 5m 18 Gbps
KORDZ
CHF 98.00
Référence:
PRS-HD0500
Câble HDMI High Speed 7.5m 18 Gbps
KORDZ
CHF 215.00
Référence:
PRS-HD0750
Câble HDMI High Speed 0.6m 18Gbps
KORDZ
CHF 86.00
Référence:
EVS-HD0060R
Câble HDMI High Speed 10m 18 Gbps
KORDZ
CHF 495.00
Référence:
PRS-HD1000
Câble HDMI High Speed 1.2m 18Gbps
KORDZ
CHF 99.00
Référence:
EVS-HD0120R
Câble HDMI High Speed 15m 18 Gbps
KORDZ
CHF 540.00
Référence:
PRS-HD1500
Câble HDMI High Speed 2.4m 18 Gbps
KORDZ
CHF 140.00
Référence:
EVS-HD0240R
Câble HDMI High Speed 3m 18 Gbps
KORDZ
CHF 145.00
Référence:
EVS-HD0300R
Câble HDMI High Speed 0.5m 18 Gbps
KORDZ
CHF 52.00
Référence:
PRS-HD0050
Câble HDMI High Speed 1m 18 Gbps
KORDZ
CHF 54.00
Référence:
PRS-HD0100
Câble HDMI High Speed 1.5m 18 Gbps
KORDZ
CHF 58.00
Référence:
PRS-HD0150
Câble HDMI High Speed 2m 18 Gbps
KORDZ
CHF 64.00
Référence:
PRS-HD0200
Câble HDMI High Speed 3m 18 Gbps
KORDZ
CHF 74.00
Référence:
PRS-HD0300